Esf logo
Vanuit de Europese Unie biedt het Europees Sociaal Fonds ons de financiële steun in het kader van de ontwikkeling van loopbaankansen binnen Adrem Keukens.

Adrem Keukens is een groeiend bedrijf waar we een HR-kader willen uitwerken waarin groeikansen aangeboden en gecreëerd worden voor onze medewerkers.

In het ESF project formaliseren we onze werving en selectie, werken we aan een beter onthaalbeleid met peter/meterschap, een kader voor feedbackbeleid, competentiemanagement met daaraan gekoppeld een VTO beleid. Deze instrumenten worden geïntegreerd binnen HR en strategisch gebruikt met als doel loopbaankansen te bieden binnen Adrem Keukens.

Begindatum project: 01/02/2019

Einddatum project: 31/07/2020

Financiering: 122 536,45

MEER INFO

Vanuit de Europese Unie biedt het Europees Sociaal Fonds ons financiële steun voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden binnen Adrem Keukens.

Adrem Keukens digitaliseert en wil met het ESF project de digitale basisvaardigheden van haar kort- en middengeschoolde collega’s ontwikkelen. Daarnaast willen we onze kort- en middengeschoolde collega’s sterker maken met creatief en probleemoplossend denken en het samenwerken in teams. Als B2C bedrijf willen we de klantgerichtheid van onze kort- en middengeschoolde collega’s ontwikkelen.

Begindatum project: 01/06/2020

Einddatum project: 31/08/2021

Financiering: 77000

MEER INFO