Algemene actievoorwaarden van Adrem Keukens

Organisator van wedstrijd:

Adrem Keukens.

Omschrijving wedstrijd:

Stuur een sms naar 0485/024355 en maak kans op één van de 7 mobiele airco’s van AEG, geschonken door Adrem Keukens.

Gedurende de Tour de France bestaat de mogelijkheid om Medar mogelijk 7 keer op televisie te zien, afhankelijk van zijn verschijning. Als hij 7 keer in beeld komt, heb je 7 kansen om deel te nemen en gekozen te worden als één van de 7 winnaars. De winnaar zal worden aangekondigd op de website van Adrem Keukens, evenals op Facebook en Instagram.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je Medar op tv spot en een sms stuurt met daarin de afstand van de meet en je naam.
 3. Deelname is gebaseerd op het aantal keer dat Medar op televisie wordt getoond, maar slechts eenmaal kan een deelnemer worden geselecteerd als de winnaar.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar of ouder.
 5. Medewerkers van Adrem Keukens zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaars wordt altijd vermeld op de website, Facebook & IG.
 7. Adrem Keukens is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 8. Door deel te nemen aan de actie gaat u zonder voorbehoud volledig akkoord met alle algemene actievoorwaarden, alsook met alle bijzondere actievoorwaarden.

Winnaar

 1. De winnaar van de actie wordt objectief en onpartijdig geselecteerd door middel van een loting, waarbij de inzender die als twaalfde deelneemt wordt aangewezen als de winnaar. Dit is ter ere van het twaalfjarig bestaan van Adrem Keukens.
 2. De 12de winnaar van de actie krijgt een persoonlijk bericht via sms of wordt telefonisch gecontacteerd.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, kan er een nieuwe winnaar aangewezen worden.
 4. Adrem Keukens is bevoegd om personen uit te sluiten van deelname bij vermoedens van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 7. De winnaar wordt telkens ten laatste na 1 dag bekend gemaakt via de website en de social media kanalen.

Wat moet je doen om deel te nemen? 

 1. Zodra Medar op tv wordt getoond, begint de actie.
 2. Stuur een sms naar het aangegeven nummer.
 3. In het bericht dien je de afstand van de meet en je naam door te sturen.
 4. Na ontvangst van de sms zal de winnaar van één van de 7 etappes op een onpartijdige manier worden gekozen als de 12e inzender.
 5. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via sms of telefonisch.
 6. De algemene bekendmaking zal plaatsvinden op zowel de website als op Facebook en Instagram.

Prijs 

Er wordt één mobiele airco van AEG weggegeven voor elke keer dat Medar wordt gespot tijdens een van de 7 etappes.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.

Geschillen

 1. Op alle acties is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Bij onenigheid zal steeds getracht worden om tot een minnelijke schikking te komen.
 3. Bij elk geschil dat betrekking heeft tot deze algemene actievoorwaarden (of die daaruit zijn afgeleid) zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.